Whistleblowing

Pojem whistleblowing označuje proces rozkrývání nekalých praktik a protizákonného jednání v určité organizaci na základě informací od whistleblowera (oznamovatele).
Whistleblowerem může být každý, kdo se dostane do styku s nekalými praktikami a protizákonným jednáním v organizaci a tyto informace oznámí příslušné osobě pověřené k přijímání těchto oznámení.


Whistleblowing - směrnice pro ochranu osobních údajů

Kontaktní formulář