Vize a cíle společnosti

Strategickým cílem společnosti je být významným podnikem v oboru praní a pronájmu prádla na českém trhu a na trhu v EU.

Pro dosažení strategického cíle se bude společnost stále rozvíjet a modernizovat, zaměří se na poskytování vysoce kvalitních služeb.

Základním kritériem pro hodnocení naplnění strategických a dlouhodobých cílů jsou:
 

  1. spokojenost zákazníka s našimi službami,
  2. spokojenost vlastních zaměstnanců,
  3. pozitivní bilance v peněžních tocích společnosti,
  4. certifikace nových systémů řízení a obnovování stávajících.

Věříme, že naše společnost naplní výše uvedená kritéria a bude upevňovat svoji pozici na trhu v oblasti pronájmu a údržby textilních výrobků.