Spolupráce

Jsme členem Asociace prádelen a čistíren České republiky

Již dlouhé roky je společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. hrdým členem Asociace prádelen a čistíren České republiky, která sdružuje více než 100 členů, z nichž 80 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 20 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení. Asociace zastupuje zájmy svých členů před veřejností, spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech, spolupodílí se na tvorbě oborových předpisů a v neposlední řadě zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost pro celý obor.


Pro více informací proklik níže:
 

Online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren

Jedná se o projekt online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci.
Cílem je zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti praní a čištění prádla, která za poslední dekádu prošla významnou digitalizací.
 

Pro více informací proklik níže: