Historie společnosti

 • 1908

Společnost založili praprarodiče současného majitele a zpočátku byla zaměřena na činění a barvení kůží a kožešin a na barvení textilu.
 

 • 1930

Společnost rozšířila činnost o čistění oděvů v technickém benzínu. Postupně se čistírna zvětšovala o nové stroje a plochy a následně se její činnost rozšířila o praní prádla. Stala se jedním z největších podniků tohoto druhu na Moravě.
 

 • 1948

Společnost byla znárodněna a majitelé politicky perzekuováni. V době, kdy došlo ke znárodnění, měl podnik 250 zaměstnanců.
 

 • 1991

Po politických změnách požádal vnuk zakladatele Ing. Jan Chrištof o navrácení znárodněného majetku. Odkoupil na úvěr od státu movitý a nemovitý majetek, který přibyl v době, kdy byl majitelem podniku stát a společně se svou sestrou Ing. Jitkou Bártovou založil v r. 1991 společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o.
 

 • 2001

Společnost prošla certifikací řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
 

 • 2003

Firma CHRIŠTOF koupila majoritní podíl akcií v konkurenční prádelně, v brněnské společnosti PRAKOM Brno, a.s. Tuto prádelnu firma CHRIŠTOF, spol. s r.o. postupně zmodernizovala.
 

 • 2004

Certifikace společnosti systémem environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.
 

 • 2009

Certifikace společnosti kontrolním systémem bio-kontaminace ČSN EN RABC 14065:2003.
 

 • 2009

V souvislosti s přibývajícími zakázkami z Čech, především z Prahy, byla 1. 7. 2009 učiněna akvizice prádelny ve Štětí. Působnost společnosti se stala přinejmenším celorepublikovou a vznikl tak největší a nejmodernější prádelenský subjekt v České republice.
 

 • 2010

CHRIŠTOF, spol. s r.o. se po pečlivém zvážení situace strategicky rozhodla opustit produkt komplexního servisu a pronájmu pracovních oděvů a dále již tuto službu neposkytovat.
 

 • 2011

Proběhla fúze společnosti PRAKOM Brno, a.s. a společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o.
 

 • 2013

Na podzim roku 2013 došlo z důvodu zefektivnění provozu k ukončení činnosti naší prádelny ve Vyškově. Zpracování zakázek bylo přesunuto do pobočky v Brně.
 

 • 2015

Společnost CHRIŠTOF splnila podmínky Zákona o ochraně proti infekcím (6/2011) pro zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a byl jí udělen certifikát RAL-GZ 992/1, certifikát RAL-GZ 992/2 Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a certifikát RAL-GZ 992/4 Odborné ošetření prádla ze zařízení sociální péče. CHRIŠTOF, spol. s r.o. získává a následně i realizuje zakázky na praní také na slovenském a rakouském trhu.
 

 • 2017

Proběhla úspěšná certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.
 

 • 2018

Firma slaví 110 let od svého založení.