Environmentální přístup

Veškeré aktivity společnosti CHRIŠTOF jsou řízeny s ohleduplností k životnímu prostředí. Jednou ze základních priorit společnosti CHRIŠTOF je ochrana životního prostředí při zachování jakosti všech nabízených druhů služeb svým zákazníkům a v těchto trendech se neustále zlepšovat. 
Společnost respektuje, dodržuje a prosazuje právní předpisy České republiky týkající se životního prostředí, pravidelně hodnotí své vlivy na životní prostředí a preventivními opatřeními zajišťuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz.
V praxi chráníme životní prostředí používáním ekologických pracích prostředků, úsporných technologií, snižováním množství produkovaných obalů a recyklací odpadů.

Podpora Evropské Unie projektu „Úspory energie v prádelně CHRIŠTOF, spol. s r.o.“

Společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o. realizuje projekt reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025283 s názvem „Úspory energie v prádelně CHRIŠTOF, spol. s r.o.“.

Hlavním cílem projektu je úspora spotřebované energie provozu prádelny náhradou dosluhujících zařízení za spotřebiče s nižší energetickou náročností (parní kotelna a příprava teplé vody), náhradou zastaralých parních spotřebičů spotřebiči s plynovým ohřevem (5 bubnových sušičů), větším využitím odpadního tepla (výměník vzduch/voda) a zautomatizování vkládání velkých kusů do vkladače žehlící linky. Dalšími cíli jsou snížení provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.