Certifikáty společnosti

Společnost CHRIŠTOF vlastní certifikáty systému podle několika ČSN EN, oborových specifikací Textilního zkušebního ústavu, s.p. a certifikáty značky kvality RAL, které úspěšně a bez problémů obhajuje.
Veškeré procesy společnosti jsou neustále pod odborným dohledem TZÚ (Textilního zkušebního ústavu).

 

Certifikace systému podle ČSN:
 

  • ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - ISO 9001
  • ČSN EN ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - ISO 14001
  • ČSN EN 14065 - Kontrolní systém biokontaminace RABC - RABC 14065
  • ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - ISO 50001
  • Zlatý certifikát
 

Certifikace dle Oborových specifikací, vydaných Textilním zkušebním ústavem, s.p.:
 

  • OS 80-01 Praní - Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče - OS 80-01
  • OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů - OS 80-02
  • OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla OS 80-03

 

Certifikáty značky kvality RAL:

 

Politika společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o. - Politika