ZAVOLEJTE NÁM +420 517 307 111

Environmentální přístup

Veškeré aktivity společnosti CHRIŠTOF jsou řízeny s ohleduplností k životnímu prostředí. Jednou ze základních priorit společnosti CHRIŠTOF je ochrana životního prostředí při zachování jakosti všech nabízených druhů služeb svým zákazníkům a v těchto trendech se neustále zlepšovat. 
Společnost respektuje, dodržuje a prosazuje právní předpisy České republiky týkající se životního prostředí, pravidelně hodnotí své vlivy na životní prostředí a preventivními opatřeními zajišťuje podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz.
V praxi chráníme životní prostředí používáním ekologických pracích prostředků, úsporných technologií, snižováním množství produkovaných obalů a recyklací odpadů.