ZAVOLEJTE NÁM +420 517 307 111

Historie společnosti

Společnost založili praprarodiče současných majitelů a zpočátku byla zaměřena na činění a barvení kůží a kožešin a na barvení textilu.

Společnost rozšířila činnost o čistění oděvů v technickém benzínu. Postupně se čistírna zvětšovala o nové stroje a plochy a následně se její činnost rozšířila o praní prádla. Stala se jedním z největších podniků tohoto druhu na Moravě

Společnost byla znárodněna a majitelé politicky perzekuováni. V době, kdy došlo ke znárodnění, měl podnik 250 zaměstnanců.

Po politických změnách požádal vnuk zakladatele Ing. Jan Chrištof o navrácení znárodněného majetku. Odkoupil na úvěr od státu movitý a nemovitý majetek, který přibyl v době, kdy byl majitelem podniku stát a společně se svou sestrou Ing. Jitkou Bártovou založil v r. 1991 společnost CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Společnost prošla certifikací řízení kvality ČSN EN ISO 9001.

Firma CHRIŠTOF koupila majoritní podíl akcií v konkurenční prádelně, v brněnské společnosti PRAKOM Brno, a.s. Tuto prádelnu firma CHRIŠTOF, spol. s r.o. postupně zmodernizovala.

Certifikace společnosti systémem environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.

Certifikace společnosti kontrolním systémem bio-kontaminace ČSN EN RABC 14065:2003.

V souvislosti s přibývajícími zakázkami z Čech, především z Prahy, byla 1.7.2009 učiněna akvizice prádelny ve Štětí. Působnost společnosti se stala přinejmenším celorepublikovou a vzniknul tak největší a nejmodernější prádelenský subjekt v České republice.

CHRIŠTOF, spol. s r.o. se po pečlivém zvážení situace strategicky rozhodla opustit produkt komplexního servisu a pronájmu pracovních oděvů a dále již tuto službu neposkytovat.

Proběhla fúze společnosti PRAKOM Brno, a.s. a společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Na podzim roku 2013 došlo z důvodu zefektivnění provozu k ukončení činnosti naší prádelny ve Vyškově. Zpracování zakázek bylo přesunuto do naší pobočky v Brně.

Společnost CHRIŠTOF splnila podmínky Zákona o ochraně proti infekcím (6/2011) pro zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a byl jí udělen certifikát RAL-GZ 992/1, certifikát RAL-GZ 992/2 Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a certifikát RAL-GZ 992/4 Odborné ošetření prádla ze zařízení sociální péče. CHRIŠTOF, spol. s r.o. získává a následně i realizuje zakázky na praní také na Slovenském a Rakouském trhu.

Proběhla úspěšná certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.

Firma slaví 120 let od svého založení.